INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM OŚA-V.6740.1.92.2021

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 i 4, art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika Bogusława Kiluk z dnia 25 marca 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Postępowanie dotyczy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ( do 0,5 Mpa) w Sokółce.

Inwestycja ma być realizowana na działkach o nr geod.: 698/1 i 714/1 położonych w obrębie geod. Kraśniany oraz na działkach o nr geod.: 4/1, 5/1, 6/1, 17, 18/1, 94, 169/1, 169/2, 265, 71/19, 96, 36/1, 37, 726, 758, 4182, 14/3, 16, 12/4, 13, 510/7, 510/10, 529/2, 598/11, 3502/1, 3502/2, 3503/5, 3503/9, 251/1, 3520, 528, 203/27, 589, 671, 714/3, 649/2, 727/2, 624, 661, 710, 670 położonych w obrębie geod. Sokółka – Miasto, gm. Sokółka.

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Wnukowski

Data wytworzenia: 2021-03-30

Wprowadzający: Łukasz Mucuś

Modyfikujący: Łukasz Mucuś

Data modyfikacji: 2021-03-30

Opublikował: Łukasz Mucuś

Data publikacji: 2021-03-30

Rejestr zmian