Raport o stanie Powiatu Sokólskiego za rok 2019

Informacja

w sprawie debaty nad raportem o stanie Powiatu Sokólskiego

 

Zarząd Powiatu Sokólskiego co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Sokólskiego raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu  w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu Sokólskiego rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 19 czerwca 2020 r., o godz. 9.00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Sokółce, przy ul. Adama Mickiewicza 11.

Nad przestawionym raportem o stanie powiatu przeprowadzona zostanie debata.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję Rady Powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2020-05-27

Wprowadzający: Magdalena Grasewicz

Modyfikujący: Magdalena Grasewicz

Data modyfikacji: 2020-05-27

Opublikował: Magdalena Grasewicz

Data publikacji: 2020-05-27

Rejestr zmian