Raport o stanie Powiatu Sokólskiego za rok 2020

Informacja w sprawie debaty nad raportem o stanie Powiatu Sokólskiego

 

Zarząd Powiatu Sokólskiego co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Sokólskiego raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2020 w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu Sokólskiego rozpatrzy raport podczas sesji w dniu 24 czerwca 2021 r., o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, sala nr 29 (sala konferencyjna).

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadzona zostanie debata.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabrać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję Rady Powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Metryka strony

Udostępniający: Powiat Sokólski

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Rećko

Data wytworzenia: 2021-05-27

Wprowadzający: Magdalena Grasewicz

Modyfikujący: Magdalena Grasewicz

Data modyfikacji: 2021-06-16

Opublikował: Magdalena Grasewicz

Data publikacji: 2021-05-28

Rejestr zmian