Historia zmian strony "Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZUZ.2.421.91.2018"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku znak: BI.ZUZ.2.421.91.2018

    Obowiązywała od 2018-08-20 08:07:11 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "obwieszczenie.pdf".