Historia zmian strony "INFORMACJA STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. o operacie opisowo – kartograficznym dla całej jednostki ewidencyjnej Kuźnica"

  1. Tytuł: INFORMACJA STAROSTY SOKÓLSKIEGO z dnia 26 czerwca 2018 r. o operacie opisowo – kartograficznym dla całej jednostki ewidencyjnej Kuźnica

    Obowiązywała od 2018-07-03 13:47:29 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Informacja_o_operacie.pdf".