Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.18.2018.AK"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.18.2018.AK

    Obowiązywała od 2018-04-30 10:00:53 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "obw_osa-v.6740.1.18.2018.ak.pdf".