Historia zmian strony "Rejestr pozwoleń na budowę"

  1. Tytuł: Rejestr pozwoleń na budowę

    Obowiązywała od 2018-03-28 09:57:28 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.