Historia zmian strony "Rejestr upoważnień i pełnomocnictw"

  1. Tytuł: Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

    Obowiązywała od 2018-03-28 09:41:58 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.