Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.43.2018.PŻ"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6740.1.43.2018.PŻ

    Obowiązywała od 2018-03-26 09:30:20 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "obwieszczenie OŚA-V.6740.1.43.2018.pdf".