Historia zmian strony "Rejestr czynności przetwarzania danych"

  1. Tytuł: Rejestr czynności przetwarzania danych

    Obowiązywała od 2018-03-22 12:46:29 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.