Historia zmian strony "Dziennik korespondencyjny obejmujący lata 2010-2011"

  1. Tytuł: Dziennik korespondencyjny obejmujący lata 2010-2011

    Obowiązywała od 2018-03-22 12:28:56 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.