Historia zmian strony "Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" 2001-2009"

  1. Tytuł: Dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulą "poufne" 2001-2009

    Obowiązywała od 2018-03-22 12:17:46 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.