Historia zmian strony "Dziennik pracy na stanowisku komputerowym"

  1. Tytuł: Dziennik pracy na stanowisku komputerowym

    Obowiązywała od 2018-03-22 12:07:33 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.