Historia zmian strony "Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego"

  1. Tytuł: Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

    Obowiązywała od 2018-03-22 11:21:12 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.