Historia zmian strony "Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych"

  1. Tytuł: Rejestr wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

    Obowiązywała od 2018-03-22 09:15:13 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.