Historia zmian strony "Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego - Ocena systemu kadrowego"

  1. Tytuł: Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego - Ocena systemu kadrowego

    Obowiązywała od 2018-03-21 14:33:38 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Sprawozdanie.pdf".