Historia zmian strony "INFORMACJA o operacie opisowo - kartograficznym jednostki ewidencyjnej Nowy Dwór"

  1. Tytuł: INFORMACJA o operacie opisowo - kartograficznym jednostki ewidencyjnej Nowy Dwór

    Obowiązywała od 2018-03-16 13:08:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.