Historia zmian strony "Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce"

 1. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2018-04-05 12:40:47 do teraz

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja o roztrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf".

 2. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2018-03-20 14:37:02 do 2018-04-05 12:40:47

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "otwarcie ofert-informacja20032018142640.pdf". Zmiana nazwy pliku z "otwarcie ofert-informacja20032018142640.pdf" na "otwarcie ofert-informacja.pdf".

 3. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2018-03-16 09:15:39 do 2018-03-20 14:37:02

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zapytanie nr 1 i odpowiedzi.pdf".

 4. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2018-03-13 14:03:41 do 2018-03-16 09:15:39

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja z zebrania.pdf".

 5. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2018-03-08 14:54:50 do 2018-03-13 14:03:41

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zaproszenie na zebranie wykonawców.pdf".

 6. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2018-03-06 10:54:01 do 2018-03-08 14:54:50

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie_zmianie_ogłoszenia.pdf". Dodanie pliku "Modyfikacja_SIWZ.pdf".

 7. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2018-03-05 15:38:10 do 2018-03-06 10:54:01

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 8. Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i rozbudowie sieci komputerowej LAN w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce

  Obowiązywała od 2018-03-05 15:25:37 do 2018-03-05 15:38:10

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_5_Wykaz_osób_skierowanych_do_realizacji_zamówienia.docx". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_3_Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_8_Projekt umowy.docx". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_6_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 9 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_7_Oświadczenie_w_sprawie_przynależności_do_grupy_kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_2_Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków.docx". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_4_Wykaz_robót.docx". Dodanie pliku "Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf". Dodanie pliku "SIWZ.pdf".