Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6741.2.2018.KK"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6741.2.2018.KK

    Obowiązywała od 2018-02-21 14:52:32 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "obwieszczenie_ośa_v.6741.2.2018.kk.pdf".