Historia zmian strony "GKN.273.1.2018.MK - Informacja o modernizacji gruntów i budynków, obr. Bieniowce, Butrymowce, Dubaśno - gm. Nowy Dwór"

  1. Tytuł: GKN.273.1.2018.MK - Informacja o modernizacji gruntów i budynków, obr. Bieniowce, Butrymowce, Dubaśno - gm. Nowy Dwór

    Obowiązywała od 2018-02-07 11:45:56 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "GKN.273.1.2018.MK - Infromacja o rozpoczęciu modernizacji [Bieniowce, Butrymowce, Dubaśno].pdf".