Historia zmian strony "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018"

  1. Tytuł: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

    Obowiązywała od 2018-01-15 11:55:39 do teraz

    Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Plan zamówień publicznych na rok 2018.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Plan zamówień publicznych na rok 2018.pdf" na "Informacja_o_Planie postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Informacja_o_Planie postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.pdf" na "Informacja_o_Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018.pdf".