Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak:OŚA-I.6341.46.2017.EC"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak:OŚA-I.6341.46.2017.EC

    Obowiązywała od 2017-10-13 15:33:09 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana treści.