Historia zmian strony "Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek"

 1. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek

  Obowiązywała od 2017-11-09 14:06:40 do teraz

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego - Część I - dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.pdf".

 2. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek

  Obowiązywała od 2017-10-20 11:25:06 do 2017-11-09 14:06:40

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "inform.o rozstrz.zam.publ.20102017111419.pdf". Zmiana nazwy pliku z "inform.o rozstrz.zam.publ.20102017111419.pdf" na "informacja o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego - Część II - dostawa kserokopiarek.pdf".

 3. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek

  Obowiązywała od 2017-10-10 12:52:41 do 2017-10-20 11:25:06

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja z otwarcia ofert II część zamówienia.pdf". Dodanie pliku "informacja z otwarcia ofert I część.pdf".

 4. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek

  Obowiązywała od 2017-10-06 13:34:46 do 2017-10-10 12:52:41

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Załącznik nr 2b Szczegółowe wymagania kserokopiarki.docx ". Dodanie pliku "Załącznik nr 2b (poprawiony) Szczegółowe wymagania kserokopiarki.docx". Dodanie pliku "pytania i odpowiedzi kserok06102017125610.pdf". Zmiana nazwy pliku z "pytania i odpowiedzi kserok06102017125610.pdf" na "Zapytanie_nr_3_i_odpowiedź.pdf".

 5. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek

  Obowiązywała od 2017-10-05 11:52:33 do 2017-10-06 13:34:46

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Załącznik nr 2b Szczegółowe wymagania kserokopiarki.docx". Dodanie pliku "załącznik nr 2a Szczegółowe wymagania komputery i oprogramowanie.docx". Usunięcie załącznika "załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania parametrów technicznych.docx ". Dodanie pliku "zamówienie publiczne05102017114329.pdf". Dodanie pliku "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia05102017114358.pdf". Zmiana nazwy pliku z "zamówienie publiczne05102017114329.pdf" na "Zapytanie_nr_2_i_odpowiedź.pdf". Zmiana nazwy pliku z "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia05102017114358.pdf" na "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf".

 6. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek

  Obowiązywała od 2017-10-02 14:38:17 do 2017-10-05 11:52:33

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "SIWZ komputery28092017121502.pdf". Usunięcie załącznika "SIWZ komputery28092017121502.pdf ". Dodanie pliku "zamówienie publiczne02102017142830.pdf". Zmiana nazwy pliku z "zamówienie publiczne02102017142830.pdf" na "Zapytanie_nr_1_i_odpowiedź.pdf".

 7. Tytuł: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek

  Obowiązywała od 2017-09-28 12:58:39 do 2017-10-02 14:38:17

  Zmianę wprowadził: Kamil Jurgiel

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "ogloszenie zamowienia28092017143623.pdf". Dodanie pliku "SIWZ komputery28092017121502.pdf". Dodanie pliku "Zał nr 5 do SIWZ - Wzór umowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 przynależność do grupy kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx". Dodanie pliku "załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania parametrów technicznych.docx". Zmiana nazwy pliku z "ogloszenie zamowienia28092017143623.pdf" na "ogloszenie zamowienia.pdf". Zmiana nazwy pliku z "SIWZ komputery28092017121502.pdf" na "SIWZ komputery.pdf". Zmiana treści.