Historia zmian strony "Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6741.24.2017.AK"

  1. Tytuł: Obwieszczenie Starosty Sokólskiego znak: OŚA-V.6741.24.2017.AK

    Obowiązywała od 2017-09-28 11:10:48 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "obwieszczenie_OŚA_V.6741.24.2017.AK.pdf".