Historia zmian strony "INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.19.2017"

  1. Tytuł: INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.19.2017

    Obowiązywała od 2017-10-12 11:37:52 do teraz

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana treści.

  2. Tytuł: INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6740.5.19.2017

    Obowiązywała od 2017-09-26 08:44:04 do 2017-10-12 11:37:52

    Zmianę wprowadził: Krystian Wróblewski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.