Historia zmian strony "Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn ,,Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego""

 1. Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn ,,Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"

  Obowiązywała od 2017-07-13 12:10:09 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja_o_rozstrzygnięciu_postępowania.pdf".

 2. Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn ,,Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"

  Obowiązywała od 2017-06-21 12:23:04 do 2017-07-13 12:10:09

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacje_odczytane_na_otwarciu_ofert.pdf".

 3. Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn ,,Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"

  Obowiązywała od 2017-06-13 15:18:49 do 2017-06-21 12:23:04

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 4. Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn ,,Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego"

  Obowiązywała od 2017-06-13 14:48:54 do 2017-06-13 15:18:49

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 2 Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 Wykaz osób.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 przynależność do grupy kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 7 Projekt umowy.docx". Dodanie pliku "SIWZ.pdf".