Historia zmian strony "Ogólne zasady udostępniania danych i lista rejestrów, ewidencji, archiwów"

 1. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych i lista rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2018-03-28 10:20:38 do teraz

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych i lista rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2018-03-28 09:52:50 do 2018-03-28 10:20:38

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 3. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych i lista rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2018-03-27 08:32:57 do 2018-03-28 09:52:50

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 4. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych z rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2018-03-26 14:38:30 do 2018-03-27 08:32:57

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 5. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych z rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2018-03-23 12:29:20 do 2018-03-26 14:38:30

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 6. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych z rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2018-03-23 11:45:39 do 2018-03-23 12:29:20

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 7. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych z rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2018-03-23 11:26:52 do 2018-03-23 11:45:39

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 8. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych z rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2018-03-23 11:21:23 do 2018-03-23 11:26:52

  Zmianę wprowadził: Aneta Onoszko

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 9. Tytuł: Ogólne zasady udostępniania danych z rejestrów, ewidencji, archiwów

  Obowiązywała od 2017-02-17 11:19:37 do 2018-03-23 11:21:23

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Wniosek_o_udostępnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze_publicznym.pdf".