Historia zmian strony "Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)"

 1. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 14:12:05 do teraz

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "KD-45- Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samoch..pdf ". Usunięcie załącznika "KD-46- Wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego sam.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-48 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-49 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU.pdf ". Dodanie pliku "KD-45- WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB SAMOCH. OD 7 DO 9 OSÓB.pdf". Dodanie pliku "KD-48 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KAT. II.pdf". Dodanie pliku "KD-46- WYDANIE WYPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB SAMOCH. OD 7 DO 9 OSÓB.pdf". Dodanie pliku "KD-49 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO KAT. III.pdf".

 2. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 13:46:33 do 2018-07-02 14:12:05

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "KD-24 - REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO ZAKUPIONEGO ZA GRANICĄ.pdf". Dodanie pliku "KD-30 - REJESTRACJA POJAZDU ZABYTKOWEGO.pdf". Dodanie pliku "KD-29 - REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO ZAKUPIONEGO W POLSCE.pdf". Dodanie pliku "KD-32 - WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU.pdf". Dodanie pliku "KD-35 - WYDANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH.pdf". Dodanie pliku "KD-36 - DOKONANIE WPISU ADNOTACJI GAZ.pdf". Dodanie pliku "KD-33 - WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ NA SZYBĘ.pdf". Dodanie pliku "KD-37 - DOKONANIE WPISU ADNOTOACJI HAK, L, TAXI, VAT.pdf". Dodanie pliku "KD-38 - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf". Dodanie pliku "KD-25 - REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ZAKUPIONEGO W POLSCE.pdf". Dodanie pliku "KD-31 - WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO.pdf". Dodanie pliku "KD-27 -POWTÓRNA REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY.pdf". Dodanie pliku "KD-26 -REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY.pdf". Dodanie pliku "KD-28 - REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA.pdf". Dodanie pliku "KD-55 - ZBYCIE POJAZDU.pdf". Dodanie pliku "KD-34 - WYDANIE WTÓRNIKA ZNAKÓW LEGALIZACYJNYCH.pdf".

 3. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 12:52:00 do 2018-07-02 13:46:33

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "KD-1 - UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ.pdf". Dodanie pliku "KD-4 - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY.pdf". Dodanie pliku "KD-2 - WYDANIE PRAWA JAZDY.pdf". Dodanie pliku "KD-3 - WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY.pdf". Dodanie pliku "KD-9 - ROZSZERZENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE.pdf". Dodanie pliku "KD-12 - WYDANIE POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM.pdf". Dodanie pliku "KD-7 - PRZESŁANIE DOKUMENTÓW DO WORD.pdf". Dodanie pliku "KD-10 - WYMIANA KARTY MOTOROWEROWEJ.pdf". Dodanie pliku "KD-16 - WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY (UTRATA, ZNISZCZENIE).pdf". Dodanie pliku "KD-15 - WYDANIE WTÓRNIKA POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM (UTRATA ZNISZCZENIE).pdf". Dodanie pliku "KD-19 - WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ.pdf". Dodanie pliku "KD-18 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANUM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE.pdf". Dodanie pliku "KD-22 - ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRESNIEPRZEKRACZAJĄCY ROKU.pdf". Dodanie pliku "KD-6 - PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE.pdf". Dodanie pliku "KD-5 - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM.pdf". Dodanie pliku "KD-11 - WPIS DO PRAWA JAZDY (KIEROWCY WYKONUJĄCY PRZEWÓZ DROGOWY).pdf". Dodanie pliku "KD-21 - WYMIANA WAŻNEGO KRAJOWEGO PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ.pdf". Dodanie pliku "KD-20 - WYMIANA STAREGO TYPU PRAWA JAZDY.pdf". Dodanie pliku "KD-8 - PRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIA.pdf". Dodanie pliku "KD-17 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.pdf". Dodanie pliku "KD-14 - WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA ZMIANĘ DANYCH.pdf". Dodanie pliku "KD-23 - ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY ROK — kopia.pdf". Dodanie pliku "KD-13 - WYDANIE POZWOLENA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM Z UWAGI NA ZMIANĘ DANYCH.pdf".

 4. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 11:02:55 do 2018-07-02 12:52:00

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "KD-45- Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samoch..pdf ". Usunięcie załącznika "KD-46- Wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego sam.pdf ". Dodanie pliku "KD-45-WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB SAMOCH. OD 7 DO 9 OSÓB.pdf". Dodanie pliku "KD-46- WYDANIE WYPISÓW Z LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO SAMOCHODEM OSOBOWYM LUB SAMOCH. OD 7 DO 9 OSÓB.pdf".

 5. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 10:45:26 do 2018-07-02 11:02:55

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 6. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 10:36:12 do 2018-07-02 10:45:26

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 7. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 10:34:00 do 2018-07-02 10:36:12

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 8. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 10:27:30 do 2018-07-02 10:34:00

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "KD-46- Wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego sam.pdf". Dodanie pliku "KD-45- Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samoch..pdf".

 9. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 10:14:41 do 2018-07-02 10:27:30

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "KD-39 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY.pdf". Dodanie pliku "KD-40 - WYDANIE WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY.pdf". Dodanie pliku "KD-47 - WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY.pdf". Dodanie pliku "KD-48 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU.pdf". Dodanie pliku "KD-49 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU.pdf". Dodanie pliku "KD-50 – ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY (WYDANE PO 15.08.2013 r.).pdf". Dodanie pliku "KD-51 - WYDANIE WYPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY (WYDANE PRZED 15.08.2013r.).pdf". Dodanie pliku "KD-44– ZMIANA ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY.pdf". Dodanie pliku "KD-53 - ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.pdf". Dodanie pliku "KD-41- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.pdf". Dodanie pliku "KD-54 - USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM.pdf". Dodanie pliku "KD-42 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.pdf". Dodanie pliku "KD-52- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY.pdf". Dodanie pliku "KD-43 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY.pdf". Usunięcie załącznika "KD-41- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-43 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-47 - WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-49 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-51 - WYDANIE WYPISU Z LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY (WYDANE PRZED 15.08.2013r.).pdf ". Usunięcie załącznika "KD-53 - ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-52- WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-54 - USUWANIE POJAZDÓW Z DRÓG ORAZ PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-42 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-48 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-39 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-44– ZMIANA ZAŚWIADCZENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW DROGOWYCH NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZY.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-40 - WYDANIE WYPISU Z ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY.pdf ". Usunięcie załącznika "KD-50 – ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY (WYDANE PO 15.08.2013 r.).pdf ".

 10. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2018-07-02 09:39:59 do 2018-07-02 10:14:41

  Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 11. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2017-06-12 15:53:15 do 2018-07-02 09:39:59

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "KD-45- Wydanie licencji na wyk. kraj. trans. drogowego w zakresie przewozu osób sam. osob. lub pojazdem.....pdf".

 12. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2017-06-12 15:44:59 do 2017-06-12 15:53:15

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "KD-1 - UZYSKANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ.pdf". Dodanie pliku "KD-2 - WYDANIE PRAWA JAZDY.pdf". Dodanie pliku "KD-3 - WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY.pdf". Dodanie pliku "KD-4 - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY.pdf". Dodanie pliku "KD-5 - PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM.pdf". Dodanie pliku "KD-6 - PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE.pdf". Dodanie pliku "KD-7 - PRZESŁANIE DOKUMENTÓW DO WORD.pdf". Dodanie pliku "KD-8 - PRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIA.pdf". Dodanie pliku "KD-9 - ROZSZERZENIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE.pdf". Dodanie pliku "KD-10 - WYMIANA KARTY MOTOROWEROWEJ.pdf". Dodanie pliku "KD-11 - WPIS DO PRAWA JAZDY (KIEROWCY WYKONUJĄCY PRZEWÓZ DROGOWY).pdf". Nadpisanie załącznika: "KD-11 - WPIS DO PRAWA JAZDY (KIEROWCY WYKONUJĄCY PRZEWÓZ DROGOWY).pdf". Dodanie pliku "KD-12 - WYDANIE POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM.pdf". Dodanie pliku "KD-13 - WYDANIE POZWOLENA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM Z UWAGI NA ZMIANĘ DANYCH.pdf". Dodanie pliku "KD-14 - WYDANIE PRAWA JAZDY Z UWAGI NA ZMIANĘ DANYCH.pdf". Dodanie pliku "KD-15 - WYDANIE WTÓRNIKA POZWOLENIA NA KIEROWANIE TRAMWAJEM (UTRATA ZNISZCZENIE).pdf". Dodanie pliku "KD-16 - WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY (UTRATA, ZNISZCZENIE).pdf". Dodanie pliku "KD-17 - WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.pdf". Dodanie pliku "KD-18 - WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANUM LUB PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE.pdf". Dodanie pliku "KD-19 - WYMIANA PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ.pdf". Dodanie pliku "KD-20 - WYMIANA STAREGO TYPU PRAWA JAZDY.pdf". Dodanie pliku "KD-21 - WYMIANA WAŻNEGO KRAJOWEGO PRAWA JAZDY WYDANEGO ZA GRANICĄ.pdf". Dodanie pliku "KD-22 - ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRESNIEPRZEKRACZAJĄCY ROKU.pdf". Dodanie pliku "KD-23 - ZWROT PRAWA JAZDY ZATRZYMANEGO NA OKRES PRZEKRACZAJĄCY ROK.pdf". Dodanie pliku "KD-24 - Rejestracja pojazdu nowego zakupionego za granicą.pdf". Dodanie pliku "KD-25 - Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w polsce.pdf". Dodanie pliku "KD-26 - Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy.pdf". Dodanie pliku "KD-27 - Powtórna rejestracja pojazdu z zagranicy.pdf". Dodanie pliku "KD-28 - Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela.pdf". Dodanie pliku "KD-29 - Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w polsce.pdf". Dodanie pliku "KD-30 - Rejestracja pojazdu zabytkowego.pdf". Dodanie pliku "KD-31 - Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.pdf". Dodanie pliku "KD-32 - Wydanie wtórnika karty pojazdu.pdf". Dodanie pliku "KD-33 - Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę.pdf". Dodanie pliku "KD-34 - Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych.pdf". Dodanie pliku "KD-35 - Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.pdf". Dodanie pliku "KD-36 - Dokonanie wpisu adnotacji gaz.pdf". Dodanie pliku "KD-37 - Dokonanie wpisu adnotacji HAK, L, TAXI, VAT.pdf". Dodanie pliku "KD-38 - Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf". Dodanie pliku "KD-39 -Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.pdf". Dodanie pliku "KD-39-Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy.pdf". Usunięcie załącznika "KD-39 -Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.pdf". Dodanie pliku "KD-40- Wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób.pdf". Dodanie pliku "KD-41-Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf". Dodanie pliku "KD-42-Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf". Dodanie pliku "KD-43-Wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne osób lub rzeczy.pdf". Dodanie pliku "KD-44-Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy.pdf". Dodanie pliku "KD-46- Wydanie wypisów z licencji na wyko. krajowego transportu drogowego sam. osobowym lub pojazdem od 7 do 9 osób.pdf". Dodanie pliku "KD-47-Wydanie Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.pdf". Dodanie pliku "KD-48- Wydanie zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II.pdf". Dodanie pliku "KD-49 - Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii III.pdf". Dodanie pliku "KD-50-Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób (wydane przed 15.08.2013r.).pdf". Dodanie pliku "KD-51-Wydanie wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy (wydane przed 15.08.2013r.).pdf". Dodanie pliku "KD-52- Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.pdf". Dodanie pliku "KD-53-Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu.pdf". Dodanie pliku "KD-54-Usuwanie pojazdow z dróg oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym.pdf".

 13. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2017-04-28 14:04:41 do 2017-06-12 15:44:59

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 14. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Komunikacji i Dróg (KD)

  Obowiązywała od 2016-12-14 14:13:44 do 2017-04-28 14:04:41

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.