Historia zmian strony "Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjny (OR)"

 1. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjny (OR)

  Obowiązywała od 2017-07-31 15:38:27 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "OR_01_Informacja_publiczna.pdf". Usunięcie załącznika "OR-03_Petycje.pdf". Usunięcie załącznika "OR-02_Skargi i wnioski.pdf". Usunięcie załącznika "OR-05_Interwencja_posła_senatora.pdf". Usunięcie załącznika "OR-04_Lobbing.pdf". Usunięcie załącznika "OR-06_Najem_mieszkań.pdf". Dodanie pliku "OR_06_Najem_mieszkań.pdf". Dodanie pliku "OR_03_Petycje.pdf". Dodanie pliku "OR_04_Lobbing.pdf". Dodanie pliku "OR_01_Informacja_publiczna.pdf". Dodanie pliku "OR_05_Interwencja_posła_senatora.pdf". Dodanie pliku "OR_02_Skargi i wnioski.pdf".

 2. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjny (OR)

  Obowiązywała od 2017-02-22 11:21:05 do 2017-07-31 15:38:27

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "OR_01_Informacja_publiczna.pdf". Dodanie pliku "OR_01_Informacja_publiczna.pdf".

 3. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjny (OR)

  Obowiązywała od 2017-02-22 11:18:21 do 2017-02-22 11:21:05

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "OR-01_Informacja_publiczna.pdf". Dodanie pliku "OR_01_Informacja_publiczna.pdf".

 4. Tytuł: Karty usług administracyjnych świadczonych przez Wydział Organizacyjny (OR)

  Obowiązywała od 2016-12-14 13:41:58 do 2017-02-22 11:18:21

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "OR-01_Informacja_publiczna.pdf". Dodanie pliku "OR-02_Skargi i wnioski.pdf". Dodanie pliku "OR-03_Petycje.pdf". Dodanie pliku "OR-04_Lobbing.pdf". Dodanie pliku "OR-05_Interwencja_posła_senatora.pdf". Dodanie pliku "OR-06_Najem_mieszkań.pdf".