Historia zmian strony "INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.21.2021"

  1. Tytuł: INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.21.2021

    Obowiązywała od 2021-04-15 14:17:11 do teraz

    Zmianę wprowadził: Łukasz Mucuś

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.