Historia zmian strony "INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.12.2021"

  1. Tytuł: INFORMACJA O DOKONANIU ZGŁOSZENIA ZAREJESTROWANEGO POD ZNAKIEM: OŚA-V.6743.1.12.2021

    Obowiązywała od 2021-02-08 14:26:16 do teraz

    Zmianę wprowadził: Łukasz Mucuś

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.