Historia zmian strony "Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce"

 1. Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

  Obowiązywała od 2021-02-26 14:33:36 do teraz

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja o roztrzygnięciu postępowania.doc".

 2. Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

  Obowiązywała od 2021-01-21 12:16:13 do 2021-02-26 14:33:36

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacje odczytane na otwarciu ofert.doc".

 3. Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

  Obowiązywała od 2021-01-15 14:41:40 do 2021-01-21 12:16:13

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Pytania nr 3 wraz z odpowiedziami.doc". Dodanie pliku "Przedmiar robót- zaktualizowany.pdf".

 4. Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

  Obowiązywała od 2021-01-11 14:01:19 do 2021-01-15 14:41:40

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.doc". Dodanie pliku "Ogłoszenie nr 540399626 o zmianie ogłoszenia.doc". Zmiana nazwy pliku z "pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.doc" na "Pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.doc".

 5. Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

  Obowiązywała od 2021-01-05 11:46:44 do 2021-01-11 14:01:19

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 11 Przedmiar robót - kompletny.pdf".

 6. Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

  Obowiązywała od 2020-12-31 14:37:01 do 2021-01-05 11:46:44

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Ogłoszenie nr 776435.docx". Dodanie pliku "Projekt techniczny wykonawczy Branża sanitarna.pdf". Dodanie pliku "Projekt techniczny Branża sanitarna.pdf". Dodanie pliku "mapa.pdf". Dodanie pliku "Projekt techniczny Branża elektryczna.pdf". Dodanie pliku "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc". Dodanie pliku "Projekt techniczny cz. 1 - boiska.pdf". Dodanie pliku "STWiOR w zakresie instalacji sanitarnych.pdf". Dodanie pliku "Projekt techniczny wykonawczy cz. 1 - boiska.pdf". Dodanie pliku "STWiOR Budowa kompleksu sportowego.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_doc.doc". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob_skierowanych_przez_Wykonawce_do_realizacji_zamowienia.doc". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_4_Wykaz_wykonanych_robót.doc". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_w_sprawie_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc". Dodanie pliku "Projekt techniczny-wykonawczy Branża elektryczna.pdf". Dodanie pliku "STWiOR w zakresie instalacji elektrycznych.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_8_Wzór_umowy.doc". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_9_Wykaz_oferowanego_wyposazenia.doc". Dodanie pliku "Przedmiar robót.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_nr_6_Zobowiazanie_podmiotu_trzeciego.doc". Dodanie pliku "Projekt techniczny wykonawczy cz.2. - szatnie.pdf". Dodanie pliku "Projekt techniczny cz.2. - szatnie.pdf".