Historia zmian strony "Konsultacja projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021""

 1. Tytuł: Konsultacja projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

  Obowiązywała od 2020-11-13 14:56:47 do teraz

  Zmianę wprowadził: Radosław Kabelis

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Protokół z konsultacji.pdf".

 2. Tytuł: Konsultacja projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

  Obowiązywała od 2020-10-21 12:39:49 do 2020-11-13 14:56:47

  Zmianę wprowadził: Radosław Kabelis

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Zarządu w spr. konsultacji projektu.PDF". Dodanie pliku "zał. nr 2 do uchwały_formularz konsultacji.PDF". Dodanie pliku "zał. nr 1 do uchwały_Program współpracy.PDF". Dodanie pliku "formularz konsultacji 2021.doc".