Historia zmian strony "Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku"

 1. Tytuł: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

  Obowiązywała od 2020-10-15 11:14:44 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "załącznik - wzór formularza ".

 2. Tytuł: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

  Obowiązywała od 2020-10-15 10:59:28 do 2020-10-15 11:14:44

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Konkurs na członków komisji NPP i NPO 2021.PDF". Dodanie pliku "Uchwała nr 440_2020 konkurs na członków komisji NPP i NPO.PDF". Dodanie pliku "załącznik wzór formularzu.PDF". Zmiana nazwy pliku z "Konkurs na członków komisji NPP i NPO 2021.PDF" na "Konkurs na członków komisji NPP i NPO 2021.PDF". Zmiana nazwy pliku z "Uchwała nr 440_2020 konkurs na członków komisji NPP i NPO.PDF" na "Uchwała nr 440_2020_Zarządu_Powiatu_Sokólskiego". Zmiana nazwy pliku z "załącznik wzór formularzu.PDF" na "załącznik - wzór formularza".