Historia zmian strony "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2021 roku"

 1. Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2021 roku

  Obowiązywała od 2020-12-08 11:24:16 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Uchwała_Zarządu_Powiatu_nr_477_2020_z_dnia_3_12_2020.pdf".

 2. Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2021 roku

  Obowiązywała od 2020-10-15 11:14:19 do 2020-12-08 11:24:16

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "załącznik wzór formularzu.PDF". Zmiana nazwy pliku z "załącznik wzór formularzu.PDF" na "załącznik - wzór formularza".

 3. Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2021 roku

  Obowiązywała od 2020-10-15 11:06:10 do 2020-10-15 11:14:19

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Klauzula informacyjna.docx".

 4. Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Sokólskim w 2021 roku

  Obowiązywała od 2020-10-15 10:51:32 do 2020-10-15 11:06:10

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Uchwała Nr 439_Zarządu_Powiatu Sokólskiego z dnia 12_10_2020.PDF". Dodanie pliku "Otwarty Konkurs Ofert NPP i NPO 2021.PDF". Zmiana nazwy pliku z "Uchwała Nr 439_Zarządu_Powiatu Sokólskiego z dnia 12_10_2020.PDF" na "Uchwała Nr 439_Zarządu_Powiatu_ Sokólskiego_z_dnia_12_10_2020". Zmiana nazwy pliku z "Uchwała Nr 439_Zarządu_Powiatu_ Sokólskiego_z_dnia_12_10_2020" na "Uchwała Nr 439_Zarządu_Powiatu_ Sokólskiego_z_dnia_12_10_2020". Zmiana nazwy pliku z "Otwarty Konkurs Ofert NPP i NPO 2021.PDF" na "Otwarty Konkurs Ofert NPP i NPO 2021.PDF". Zmiana nazwy pliku z "Uchwała Nr 439_Zarządu_Powiatu_ Sokólskiego_z_dnia_12_10_2020" na "Uchwała_Nr_439_Zarządu_Powiatu_ Sokólskiego_z_dnia_12_10_2020".