Historia zmian strony "Dostawa autobusu 23-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"

 1. Tytuł: Dostawa autobusu 23-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

  Obowiązywała od 2020-10-26 11:53:54 do teraz

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf".

 2. Tytuł: Dostawa autobusu 23-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

  Obowiązywała od 2020-10-21 14:08:46 do 2020-10-26 11:53:54

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacje odczytane na otwarciu ofert.pdf".

 3. Tytuł: Dostawa autobusu 23-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

  Obowiązywała od 2020-10-15 15:08:57 do 2020-10-21 14:08:46

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 - PO MODYFIKACJI.doc". Dodanie pliku "pytania nr 3 wraz z odpowiedziami i modyfikacją SIWZ.pdf". Dodanie pliku "Ogłoszenie nr 540202607 o zmianie ogłoszenia.pdf".

 4. Tytuł: Dostawa autobusu 23-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

  Obowiązywała od 2020-10-15 08:11:48 do 2020-10-15 15:08:57

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "pytania nr 2 wraz z odpowiedziami.pdf".

 5. Tytuł: Dostawa autobusu 23-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

  Obowiązywała od 2020-10-13 13:00:28 do 2020-10-15 08:11:48

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.pdf".

 6. Tytuł: Dostawa autobusu 23-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

  Obowiązywała od 2020-10-09 15:04:16 do 2020-10-13 13:00:28

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Formularz ofertowy - Załącznik nr 2.doc". Dodanie pliku "Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 6.docx". Dodanie pliku "Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4.docx". Dodanie pliku "Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3.docx". Dodanie pliku "Wzór umowy - Załącznik nr 5.pdf". Dodanie pliku "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1.pdf". Dodanie pliku "Ogłoszenie nr 595740.pdf".