Historia zmian strony "GKN-III.6620.18.1.2020.MK - Informacja o rozpoczęciu modernizacji EGiB - gm. Sidra"

  1. Tytuł: GKN-III.6620.18.1.2020.MK - Informacja o rozpoczęciu modernizacji EGiB - gm. Sidra

    Obowiązywała od 2020-10-06 12:18:25 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.