Historia zmian strony "dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania"

 1. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2021-02-09 15:09:32 do teraz

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o unieważnieniu rozstrzygnięcia postępowania w zakresie II części zamówienia i unieważnieniu postępowania.pdf".

 2. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-12-04 14:57:48 do 2021-02-09 15:09:32

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie III części zamówienia.pdf".

 3. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-12-04 14:51:16 do 2020-12-04 14:57:48

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie II części zamówienia.pdf".

 4. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-11-13 13:51:20 do 2020-12-04 14:51:16

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja o roztrzygnięciu postępowania w zakresie IV częsci zamówienia.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Informacja o roztrzygnięciu postępowania w zakresie IV częsci zamówienia.pdf" na "Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie IV części zamówienia.pdf".

 5. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-11-05 14:46:22 do 2020-11-13 13:51:20

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o unieważnieniu postępowania na I część zamówienia.pdf".

 6. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-11-04 14:57:58 do 2020-11-05 14:46:22

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacje odczytane na otwarciu ofert.pdf".

 7. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-10-29 11:29:22 do 2020-11-04 14:57:58

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Załącznik nr 6 Formularz ofertowy na II część zamówienia po modyfikacji.docx". Dodanie pliku "pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.pdf".

 8. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-10-19 14:45:11 do 2020-10-29 11:29:22

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf". Dodanie pliku "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf".

 9. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-10-05 09:48:19 do 2020-10-19 14:45:11

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.pdf". Usunięcie załącznika "pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.pdf ". Dodanie pliku "Pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.pdf".

 10. Tytuł: dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i sprzętu fotograficznego i specjalistycznego oprogramowania

  Obowiązywała od 2020-09-21 15:50:56 do 2020-10-05 09:48:19

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia dla części I.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 Formularz ofertowy na I część zamówienia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 Formularz ofertowy na II część zamówienia.docx". Dodanie pliku "Załacznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia dla części IV.pdf". Dodanie pliku "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf". Dodanie pliku "Załacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia dla części II.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 7 Formularz ofertowy na III część zamówienia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 10 JEDZ - II część zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 8 Formularz ofertowy na IVczęść zamówienia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 14 - Instrukcja wypelniania JEDZ.pdf". Dodanie pliku "Załacznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia dla części III.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 9 JEDZ - I część zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 13 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 16 - Wykaz zrealizowanych dostaw (II część zamówienia).doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 19. Wzór umowy na I część zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 18 - Wykaz zrealizowanych dostaw (IV część zamówienia).doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 22. Wzór umowy na IV część zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 12 JEDZ - IV część zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 17 - Wykaz zrealizowanych dostaw (III część zamówienia).doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 21. Wzór umowy na III część zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 15 - Wykaz zrealizowanych dostaw (I część zamówienia).doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 11 JEDZ - III część zamówienia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 20. Wzór umowy na II część zamówienia.pdf".