Historia zmian strony "Przetarg nieograniczony na badanie efektywności projektu - Bony na szkolenia, oracowanie przygtowanie, przenieisenie praw autorskich, korekta, druk, oprawa oraz dostawa trzech publikacji albumowych oraz realizacja obchodów 100 - lecia Bitwy Niemeńskiej"

 1. Tytuł: Przetarg nieograniczony na badanie efektywności projektu - Bony na szkolenia, oracowanie przygtowanie, przenieisenie praw autorskich, korekta, druk, oprawa oraz dostawa trzech publikacji albumowych oraz realizacja obchodów 100 - lecia Bitwy Niemeńskiej

  Obowiązywała od 2020-09-03 12:04:03 do teraz

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o unieważnieniu postępowania.pdf".

 2. Tytuł: Przetarg nieograniczony na badanie efektywności projektu - Bony na szkolenia, oracowanie przygtowanie, przenieisenie praw autorskich, korekta, druk, oprawa oraz dostawa trzech publikacji albumowych oraz realizacja obchodów 100 - lecia Bitwy Niemeńskiej

  Obowiązywała od 2020-08-26 15:36:01 do 2020-09-03 12:04:03

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja z otwarcia ofert.pdf".

 3. Tytuł: Przetarg nieograniczony na badanie efektywności projektu - Bony na szkolenia, oracowanie przygtowanie, przenieisenie praw autorskich, korekta, druk, oprawa oraz dostawa trzech publikacji albumowych oraz realizacja obchodów 100 - lecia Bitwy Niemeńskiej

  Obowiązywała od 2020-08-21 14:08:59 do 2020-08-26 15:36:01

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf". Dodanie pliku "Pytanie nr 1 z odpowiedzią i modyfikacją SIWZ.pdf".

 4. Tytuł: Przetarg nieograniczony na badanie efektywności projektu - Bony na szkolenia, oracowanie przygtowanie, przenieisenie praw autorskich, korekta, druk, oprawa oraz dostawa trzech publikacji albumowych oraz realizacja obchodów 100 - lecia Bitwy Niemeńskiej

  Obowiązywała od 2020-08-14 15:28:43 do 2020-08-21 14:08:59

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Ogłoszenie nr 574943.pdf". Dodanie pliku "załącznik nr 1 druk oferty.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx". Dodanie pliku "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy.pdf".