Historia zmian strony "Zaproszenie do składania ofert"

 1. Tytuł: Zaproszenie do składania ofert

  Obowiązywała od 2020-08-27 11:36:00 do teraz

  Zmianę wprowadził: Tomasz Jodczyk

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 2. Tytuł: Zaproszenie do składania ofert

  Obowiązywała od 2020-08-27 11:32:42 do 2020-08-27 11:36:00

  Zmianę wprowadził: Tomasz Jodczyk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Wynik konkursu.pdf".

 3. Tytuł: Zaproszenie do składania ofert

  Obowiązywała od 2020-08-21 10:59:54 do 2020-08-27 11:32:42

  Zmianę wprowadził: Tomasz Jodczyk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zmiana terminu terminu składania ofert.pdf".

 4. Tytuł: Zaproszenie do składania ofert

  Obowiązywała od 2020-08-18 09:52:55 do 2020-08-21 10:59:54

  Zmianę wprowadził: Tomasz Jodczyk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Bilans RZiS SP ZOZ Dąbrowa Biał..pdf". Dodanie pliku "Bilans RZiS SP ZOZ Sokółka.pdf". Dodanie pliku "Bilans RZiS SP ZPO Krynki.pdf".

 5. Tytuł: Zaproszenie do składania ofert

  Obowiązywała od 2020-07-31 10:19:52 do 2020-08-18 09:52:55

  Zmianę wprowadził: Tomasz Jodczyk

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Powiat Sokólski - Pakiet informacyjny.docx".

 6. Tytuł: Zaproszenie do składania ofert

  Obowiązywała od 2020-07-31 08:10:59 do 2020-07-31 10:19:52

  Zmianę wprowadził: Tomasz Jodczyk

  Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Rb-NDS 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-28S 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-N 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-27S 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z 2017.pdf". Dodanie pliku "Rb-N 2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-28S 2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-NDS 2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-27S 2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z 2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-NDS 2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-27S 2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-N 2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-28S 2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z 2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-N 2020 II kw.pdf". Dodanie pliku "Rb-NDS 2020 II kw.pdf". Dodanie pliku "Rb-28S 2020 II kw.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z 2020 II kw.pdf". Dodanie pliku "Rb-27S 2020 II kw.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z ZOZ 2020.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z ZOZ 2018.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z ZOZ 2019.pdf". Dodanie pliku "Rb-Z ZOZ 2017.pdf". Dodanie pliku "Uchwała Nr RIO.II-00321-62_19 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z 18 kwietnia 2019.pdf". Dodanie pliku "Uchwała Nr 11-00321-111_20 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z 17 kwietnia 2020.pdf". Dodanie pliku "Uchwała Nr II-00312019_2020 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z 14 stycznia 2020 r..pdf". Nadpisanie załącznika: "Uchwała Nr 11-00321-111_20 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z 17 kwietnia 2020.pdf". Dodanie pliku "Uchwała Nr RIO.II-00321-62_19 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z 18 kwietnia 2019.pdf". Dodanie pliku "Uchwała Nr II-00312019_2020 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z 14 stycznia 2020 r..pdf". Dodanie pliku "Zaproszenie do udziału w konkursie.pdf". Dodanie pliku "Informacja o udzielonych poręczeniach.pdf". Dodanie pliku "Lista wyemitowanych papierów dłużnych.pdf". Dodanie pliku "Powiat Sokólski - Ogłoszenie o konkursie ofert.docx".