Historia zmian strony "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy"

  1. Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

    Obowiązywała od 2020-06-03 16:04:26 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Świrydowicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Uchwała w spr. ogłoszenia konkursu w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.PDF". Dodanie pliku "Otwarty konkurs ofert w zakresie promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej.docx.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_1_do_Ogloszenia_wzor_oferty.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_do_Ogloszenia_nr1_wzor_oferty (1).docx". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_2_do_Ogloszenia_wzor_umowy.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_do_Ogloszenia_nr2_wzor_umowy.docx". Usunięcie załącznika "Zalacznik_do_Ogloszenia_nr2_wzor_umowy.docx ". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_3_do_Ogloszenia_wzor_sprawozdania.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_do_Ogloszenia_nr3_wzor_sprawozdania.docx".