Historia zmian strony "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

 1. Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Obowiązywała od 2020-06-03 15:52:02 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Świrydowicz

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 2. Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Obowiązywała od 2020-06-03 15:51:04 do 2020-06-03 15:52:02

  Zmianę wprowadził: Magdalena Świrydowicz

  Zakres zmiany: Usunięcie załącznika "Otwarty konkurs ofert BONY w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf ". Dodanie pliku "Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf".

 3. Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sokólskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  Obowiązywała od 2020-06-03 15:11:36 do 2020-06-03 15:51:04

  Zmianę wprowadził: Magdalena Świrydowicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Uchwała w spr. ogłoszenia konkursu w zakresie kultury.PDF". Dodanie pliku "Otwarty konkurs ofert BONY w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_1_do_Ogloszenia_wzor_oferty.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_do_Ogloszenia_nr1_wzor_oferty (1).docx". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_2_do_Ogloszenia_wzor_umowy.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_Nr_3_do_Ogloszenia_wzor_sprawozdania.pdf". Dodanie pliku "Zalacznik_do_Ogloszenia_nr3_wzor_sprawozdania.docx".