Historia zmian strony "Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019"

  1. Tytuł: Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019

    Obowiązywała od 2020-05-25 10:12:38 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Świrydowicz

    Zakres zmiany: Zmiana treści. Dodanie pliku "Sprawozdanie Zarządu_pożytek publiczny.PDF".