Historia zmian strony "Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej"

 1. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

  Obowiązywała od 2020-06-09 13:04:48 do teraz

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o ponownym rozstrzygnięciu postępowania.pdf".

 2. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

  Obowiązywała od 2020-05-27 15:10:34 do 2020-06-09 13:04:48

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja o rozstrzygnięciu I części zamówienia.pdf". Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf". Zmiana nazwy pliku z "informacja o rozstrzygnięciu postępowania.pdf" na "informacja o rozstrzygnięciu II części zamówienia.pdf".

 3. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

  Obowiązywała od 2020-05-13 13:19:26 do 2020-05-27 15:10:34

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja z publicznej sesji otwarcia ofert.pdf".

 4. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

  Obowiązywała od 2020-05-08 13:48:55 do 2020-05-13 13:19:26

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf".

 5. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

  Obowiązywała od 2020-05-08 11:55:49 do 2020-05-08 13:48:55

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "pytania nr 1 wraz z odpowiedziami.pdf".

 6. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż sprzętu sportowego oraz luster w pomieszczeniu siłowni w budynku Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej

  Obowiązywała od 2020-05-05 12:59:44 do 2020-05-08 11:55:49

  Zmianę wprowadził: Janusz Gudalewski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Ogłoszenie nr 536858.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 1.2 Formularz ofertowy.doc". Dodanie pliku "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 1.1 Formularz ofertowy.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 Projekt umowy.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.doc".