Historia zmian strony "KD-III.7134.9.2020.AC"

  1. Tytuł: KD-III.7134.9.2020.AC

    Obowiązywała od 2020-02-26 09:35:35 do teraz

    Zmianę wprowadził: Adam Czajkowski

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "petycja mieszkańców wsi Zubrzyca Wielka.pdf". Dodanie pliku "odpowiedź na petycję.pdf".