Historia zmian strony "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Sokólskiego"

  1. Tytuł: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Sokólskiego

    Obowiązywała od 2016-10-10 16:32:19 do teraz

    Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "OŚA-I.6341.48.2016.pdf".