Historia zmian strony "Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2020 roku"

 1. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2020 roku

  Obowiązywała od 2019-12-30 09:57:47 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja_o_udzieleniu_zamówienia.pdf".

 2. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2020 roku

  Obowiązywała od 2019-12-05 09:26:48 do 2019-12-30 09:57:47

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacje_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_z_dnia_05_grudnia_2019_r..pdf".

 3. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2020 roku

  Obowiązywała od 2019-12-04 12:00:16 do 2019-12-05 09:26:48

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacje_odczytane_na_otwarciu_ofert.pdf".

 4. Tytuł: Zamówienie na świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sokółce w 2020 roku

  Obowiązywała od 2019-11-26 09:01:51 do 2019-12-04 12:00:16

  Zmianę wprowadził: Magdalena Grasewicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Ogłoszenie o zamówieniu OR-IV.2600.10.2019.MS.pdf". Dodanie pliku "Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx".