Historia zmian strony "Zawiadomienie Starosty Sokólskiego OŚA-V.6740.1.382.2019"

  1. Tytuł: Zawiadomienie Starosty Sokólskiego OŚA-V.6740.1.382.2019

    Obowiązywała od 2019-11-06 11:59:29 do teraz

    Zmianę wprowadził: Monika Czyżewska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zawiadomienie OŚA-V.6740.1.382.2019.pdf". Zmiana treści.