Historia zmian strony "Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania"

 1. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2019-11-15 14:26:00 do teraz

  Zmianę wprowadził: Marcin Słyż

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie I i VI części.pdf". Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie II części.pdf". Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie IV części.pdf". Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie III części.pdf". Dodanie pliku "informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie V części.pdf".

 2. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2019-10-25 13:43:20 do 2019-11-15 14:26:00

  Zmianę wprowadził: Piotr Zajkowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "informacje odczytane na otwarciu ofert.PDF".

 3. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2019-10-22 14:35:47 do 2019-10-25 13:43:20

  Zmianę wprowadził: Piotr Zajkowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf". Dodanie pliku "pytanie nr 5 i 6 wraz z odpowiedziami i modyfikacją SIWZ.PDF".

 4. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2019-10-19 23:49:43 do 2019-10-22 14:35:47

  Zmianę wprowadził: Piotr Zajkowski

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "pytanie nr 2,3 i 4 wraz z odpowiedziami i modyfikacją SIWZ.PDF". Dodanie pliku "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy — PO MODYFIKACJI 2.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia — PO MODYFIKACJI 2.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy — PO MODYFIKACJI.doc" na "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy — PO MODYFIKACJI.doc". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia — PO MODYFIKACJI.pdf" na "Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia — PO MODYFIKACJI.pdf". Usunięcie załącznika "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy — PO MODYFIKACJI 2.doc ".

 5. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2019-10-18 13:11:19 do 2019-10-19 23:49:43

  Zmianę wprowadził: Piotr Zajkowski

  Zakres zmiany: Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc" na "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf" na "Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf". Zmiana nazwy pliku z "Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf" na "Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf". Dodanie pliku "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy — PO MODYFIKACJI.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia — PO MODYFIKACJI.pdf". Dodanie pliku "pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią i modyfikacją SIWZ.PDF". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 Wzór umowy — PO MODYFIKACJI.pdf".

 6. Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, sprzętu do prezentacji multimedialnej, sprzętu elektronicznego i oprogramowania

  Obowiązywała od 2019-10-14 15:45:03 do 2019-10-18 13:11:19

  Zmianę wprowadził: Piotr Zajkowski

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc". Dodanie pliku "Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf". Dodanie pliku "ogłoszenie.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 6 Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc.docx". Dodanie pliku "siwz.PDF".