Historia zmian strony "Ustalenie przebiegu granic - Wołkusz"

  1. Tytuł: Ustalenie przebiegu granic - Wołkusz

    Obowiązywała od 2019-06-14 12:10:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.