Historia zmian strony "Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek"

  1. Tytuł: Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek

    Obowiązywała od 2019-03-25 10:44:14 do teraz

    Zmianę wprowadził: Andrzej Staworko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Informacja o przeprowadzeniu czynności ustalenia przebiegu granic działek.pdf".